ULTRALYDVEILEDET INNJEKSJONSBEHANDLING

ultralydveiledet innjeksjonsbehandling

En diagnostisk ultralydundersøkelse er en smertefri undersøkelse som er svært pasientvennlig og uten strålebelastning. Den gir, sammen med en god funksjonell klinisk undersøkelse, muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. Ultralyd kan også benyttes sammen med injeksjonsbehandling enten som en del av det å sette riktig diagnose eller som et behandlingstiltak.

Ved å utføre injeksjonsbehandling ultralydveiledet sikrer man at injeksjonen blir plassert der den skal være. Det er mye som tyder på at dette gir en bedre behandlingseffekt enn hvis injeksjonen settes «blindt». En ultralyd undersøkelse vil også letter avgjøre om injeksjon er riktig behandling for problemet eller om annen behandling heller bør benyttes.

Aktuelle tilstander

  • - Slimposebetennelser
  • - Kalk i sener
  • - Hevelse og arthrose i ledd
  • - Adhesive kapsulitt / frossen skulder
  • - Senekjedebetennelse / tenosynovitt
  • - Skulder inklemming / impingement syndrom
  • - Bakers Cyste
  • - Ganglion / Seneknuter