ULTRALYDDIAGNOSTIKK

Ultralyd diagnostikk

En ultralydundersøkelse er rask, smertefri, uten strålebelastning og svært pasientvennlig. Den gir, sammen med en god funksjonell klinisk undersøkelse, muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander.

Ultralyd gir meget god detaljoppløsning og egner seg meget godt til å diagnostisere skader rundt ledd, i leddbånd, sener, muskler og slimposer. Ultralyd kan blant annet påvise sykdom og skader i muskel og skjelett systemet som senebetennelser, kalkdannelser, muskelavrivninger, blødninger, hevelser, artrose, og slimposebetennelser.

Ultralyd kan også brukes rent funksjonelt. Det vil si at man kan se hvordan muskler aktiveres eller ikke aktiviseres når man gjør ulike treningsøvelser.

Dynamisk undersøkelse

Ultralyd er i dag den eneste av de radiologiske teknikkene som kan utføres dynamisk med vurdering av muskler, ledd, sener og slimposer under bevegelse. Dette gir en helt unik mulighet til å vurdere funksjonen til strukturene, noe du ikke får gjort ved noen av de andre undersøkelsene. Metoden har ingen kontraindikasjoner og er egnet for blant annet pasienter som ikke kan gjennomføre MR-undersøkelser av grunner som klaustrofobi, metalimplantater, pacemaker med mer.

Muskler

Ultralyd er meget godt egnet for vurdering av skjelett muskulatur. Muskler har et stripete sort og hvitt utseende og muskel fibrene kan vurderes detaljert ved undersøkelsen. Ultralyd er velegnet til å lokalisere rupturer og kan avgjøre om det er en delvis eller total ruptur. Man kan også oppdage arrvev, kalkdannelser, blødninger, cyster med mer.

Sener

Ultralyd har blitt gullstandard for vurdering av sener og har en stor fordel da strukturene kan undersøkes dynamisk. Rupturer, senekjedebetennelser, senebetennelser og kroniske endringer er tydelig demonstrert ved ultralyd. Ved kroniske senelidelser ser man ofte små blodkar som vokser in i senene. Dette kan man visualisere via det vi kaller ”doppler” ultralyd.

Nerver

Nerver har veldig likt utseende som sener på ultralyd men kan skilles ved at sener vil bevege seg ved dynamisk undersøkelse. Nerver som ligger i klem kan identifiseres ved ultralyd undersøkelse. Nevromer (nerveknute) kan også sees på ultralyd. Dette finner vi ofte i føttene.

Ledd og leddbånd

Ultralyd kan ikke brukes til å se inne i ledd men man kan ofte finne indikasjoner på skade i leddet ved å vurdere omkringliggende strukturer. Ved skade på ledd vil det ofte ligge væske rundt leddet. Uregelmessige leddflater og enkelte brudd samt endringer i brusk kan delvis vurderes. Båndstrukturer rundt ledd kan også detaljert vurderes.

Ultralyd og rehabilitering

Ultralyd kan benyttes til å vurdere effekten av behandlingen. Et eksempel på dette er ved kroniske lidelser i sener. Gjennom behandlingsforløpet kan ultralyd avdekke om senen blir ”friskere” ved at den blir ”slankere” og at innvekst av blodkar forsvinner. På den måten kan man identifisere behov for endring av behandling hvis det er stagnasjon, eller om samme behandling skal fortsettes hvis det er tilfredsstillende framgang. Ultralyd kan også brukes rent funksjonelt. Det vil si at man kan se hvordan muskler aktiveres eller ikke aktiviseres når man gjør ulike øvelser. Dette er ofte til stor hjelp ved for eksempel behandling av langvarige ryggplager.

Fordeler

  • - Ultralyd er kostnadseffektivt og uten bivirkninger
  • - Gullstandard for undersøkelse av senelidelser
  • - Den eneste radiologiske undersøkelsen kan gjøres dynamisk noe som gir en unik mulighet til å vurdere funksjonen i området
  • - Behandlingen kan evalueres fortløpende og tiltak kan iverksettes raskt

Begrensninger

  • - Veldig avhengig av undersøkerens kompetanse
  • - Patologi i benstrukturer og inne i ledd kan ikke visualiseres på ultralyd