TRYKKBØLGEBEHANDLING

Trykkbølgebehandling

Nyere forskning viser at kroniske smertetilstander ofte er et resultat av en mislykket reparasjon fra kroppens side, der for eksempel arrdannelse i vev kan forårsake plager. Siden kroppen ikke selv klarer å ødelegge vev som har vokst feil, får du kroniske smerter.

Med trykkbølgebehandling skapes mikroskader i dette vevet og det legges til rette for at kroppen kan bygge opp vevet på riktig måte igjen. Erfaringer viser at opptil 80 % av pasienter blir helt smertefrie og/eller funksjonsfriske etter trykkbølgebehandling. Trykkbølger er en serie med hurtige slag som trenger opptil 35 mm under huden og løser opp kroniske betennelser i muskulatur og senefester. Behandlingen tar ca 15 minutter og gjennomføres av fysioterapeut eller kiropraktor. En behandlings-serie består vanligvis av 4-5 behandlinger.Hva er trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandlingen har vært brukt i Norge siden 2001 med oppsiktsvekkende gode resultater for pasienter med kroniske muskel- og senelidelser.

Teknologien er den samme som benyttes til å knuse blant annet nyrestein. Trykkbølgene dannes ved trykkluft som sendes gjennom et håndsett som plasseres mot området som behandles. Apparatet sender gjentatte små, høyfrekvente slag mot huden som brer seg inn i vevet og lager mikroskader i det aktuelle området. Frekvens, trykk og antall trykkbølger tilpasses skadeomfanget og skadested.

Behandlingen setter i gang en rekke fysiologiske reaksjoner i vevet som stimulerer kroppens egne reparasjonsprosesser og stimulerer nydannelsen av et friskere og mere funksjonelt vev. De fleste erfarer en umiddelbar smertelindring etter behandling. Under behandlingen overstimuleres det skadede området av smertesignaler. Dette er med på å endre hvordan nervene sender signaler fra det skadede området og smerteterskelen vil heves slik at man vil ha mindre smerte i etterkant ved belastning.

Diagnostisk ultralyd og trykkebølgebehandling

For å avgjøre om trykkbølgebehandling er den riktige behandlingen for deg gjør vi en diagnostisk ultralyd- undersøkelse av skaden. På denne måten kan vi finne ut av skadeomfanget og akkurat hvor skaden er lokalisert. Vi kan for eksempel se om det er rupturer (rifter) eller forkalkninger i senen og avgjøre ut ifra dette om trykkbølgebehandling er indikert. Den diagnostiske ultralydundersøkelsen sikrer også maksimal presisjon ved applikasjon av trykkbølgene.

Fordelene med trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling skjer uavhengig av medikamenter. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens egne selvreparerende evner. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse. Eventuelle bivirkninger er minimale.

Hvordan fungerer behandlingen

Behandlingen tar ca 15 minutter og gjennomføres av fysioterapeut eller kiropraktor. En behandlingsserie består vanligvis av 3-6 behandlinger. Ved førstegangs- konsultasjon undersøkes pasienten grundig. Vi benytter diagnostisk ultralyd for å lokalisere skaden og sikrer på den måten maksimal presisjon.

Hva om behandlingen ikke fungerer for meg

Selv om det vanligvis er god respons på behandlingen i løpet av kort tid, kan det i noen tilfelle ta flere måneder før maksimal effekt er oppnådd. Har man ikke fått ønsket effekt etter 2-3 runder så avsluttes behandlingen. Behandlingen kan også gjenstas etter en måned med hvile for å eventuelt komme enda lenger i behandlingen. Dette er spesielt nyttig ved kroniske lidelser som har vart i flere år. Hvis du etter 3-4 måneder fremdeles ikke har en markant forbedring, kan det være aktuelt med andre behandlingstiltak.

Dokumentasjon

Trykkbølgebehandling er godt dokumentert ved en rekke vitenskapelige undersøkelser. Behandlingsmetoden er dokumentert effektiv på flere typer kroniske senelidelser (betennelser).

Hvilke tilstander kan behandles

  • - Tennis og golfalbue
  • - Musearm
  • - Smerter i hælsenen (plantar fasciit)
  • - Runnes knee (løper kne)
  • - Kalkskuldre
  • - Beinhinnebetennelse
  • - Hoftesmerter
  • - Triggerpunkter

Mulige bivirkninger

Det er registrert få og ubetydelige bivirkninger. Noen får små blødninger i underhuden Disse gir ingen symptomer og forsvinner i løpet av få dager. Det kan også forekomme moderat ømhet i behandlingsområdet noen timer etter behandlingen. I enkelte tilfeller har denne tilstanden vart opptil 2-3 døgn. Dersom dette er plagsomt, vil vanlige smertestillende håndkjøpspreparater gi effektiv lindring.