SCREENING

Screening

Screening har flere hensikter. Kanskje er noe av det viktigste å få kartlagt hvilke skader en utøver har eller har hatt. Dette er hensiktsmessig fordi vi vet at den største risikoen for en skade er hvis du har hatt en tidligere skade. Har du for eksempel hatt en strekk i hamstring muskulaturen, har du opptil 6 ganger større sjanse for å få en ny hamstring skade. Har du hatt en ankel overtråkk har du 4 ganger økt risiko for en ny ankel overtråkk. Ved å identifisere eventuelle svakheter eller funksjonstap kan rehabilitering rettes mot dette og sjansen for å få skaden tilbake vil reduseres.

En annen viktig grunn til å screene er å få et overblikk på hvordan en utøvers styrke og funksjon er «normalt». Grunnen til at dette er så viktig er at hvis en utøver skader seg så har vi da en referanse til hvordan funksjonen normalt bør være og vi har et konkret mål å jobbe mot i rehabilitering etter skaden.

En screening kan ikke med sikkerhet fortelle oss hvem som kommer til å få en skade i løpet av en sesong men vil i mange tilfeller kunne identifisere områder som en utøver bør fokusere ekstra på for å bedre funksjonen.

Vi utfører screening av både lag og av enkeltutøvere.