REHABILITERING

Rehabilitering

Rehabilitering brukes for å styrke små og store muskler, samt myke opp muskler for at kroppen skal rehabiliteres raskere etter en skade. Hos enkelte pasienter er ikke behandling i seg selv tilstrekkelig for å få fullstendig bukt med plagene. Dette er ofte dersom problemene er kroniske eller skyldes ensidig belastning gjennom f.eks. jobb som gir ubalanse i bevegelsesapparatet. Slike problemer vil vanligvis bli bra etter behandling, men symptomer vil kunne tre tilbake. Forskning viser at rehabilitering reduserer sannsynlighet for tilbakefall og medvirker til at eventuelle tilbakefall ikke blir så kraftige.Rehabilitering

Hos enkelte pasienter er ikke behandling i seg selv tilstrekkelig for å få fullstendig bukt med plagene. Dette er ofte dersom problemene er langvarige eller skyldes ensidig belastning i forbindelse med jobb eller annen aktivitet som kan forårsake en ubalanse i bevegelsesapparatet. Slike problemer vil vanligvis bli bra etter behandling, men symptomer vil kunne tre tilbake etter en stund.

Rehabilitering dreier seg om å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne etter en skade eller sykdom. Rehabilitering er en forutsigbar og spesifikk form for trening som tar sikte på å korrigere en svakhet eller en ubalanse i bevegelsesapparatet.

For å kunne gi våre pasienter et best mulig tilbud har vi en stor rehabiliterings avdeling der hver enkelt pasient får skreddersydd et rehabiliteringsprogram. Avhengig av hva problemet består i kan vi tilby gruppetrening eller en-til-en oppfølging. Vi benytter en rekke funksjonelle tester i tillegg til diagnostisk ultralyd for å best mulig identifisere hvilke øvelser og hva slags type trening som vil være best egnet for deg og dine plager.

I de fleste tilfeller vil også pasientene få råd og veiledning om hvordan de kan gjøre øvelser hjemme for å opprettholde optimal funksjon i bevegelsesapparatet og best mulig forebygge fremtidige plager på egenhånd.