PSYKOLOG

Psykplog

Målet med psykologisk behandling er å hjelpe klienten til et kvalitativt bedre liv. Alle mennesker kan til tider oppleve angst, depresjon, negativt stress eller andre psykologiske vansker uten at den enkelte nødvendigvis tenker at han eller hun trenger hjelp. Når omfanget av plagene blir så gjennomgripende at de hindrer vanlig livsutfoldelse og setter grenser for trivsel, god helse og gjøremål i hverdagen kan det være nyttig å søke hjelp hos psykolog.

psykologisk behandling

Målet med psykologisk behandling er å hjelpe klienten til et kvalitativt bedre liv. Alle mennesker kan til tider oppleve angst, depresjon, negativt stress eller andre psykologiske vansker uten at den enkelte nødvendigvis tenker at han eller hun trenger hjelp. Når omfanget av plagene blir så gjennomgripende at de hindrer vanlig livsutfoldelse og setter grenser for trivsel, god helse og gjøremål i hverdagen kan det være nyttig å søke hjelp hos psykolog. Det er flere tilnærminger til psykologisk behandling, men en fellesnevner er samtaleterapi med fokus på tenkning, følelser og adferd. I psykologisk behandling er det svært viktig at psykolog og klient klarer å etablere et trygt og produktivt samarbeidsforhold. Det er klientens egne anstrengelser og hard arbeid som fører til bedring. Psykologen bidrar til dette gjennom samtaleterapi. Klienten vil sammen med psykologen tilstrebe endringer i tankemønstre, følelsesmessige reaksjoner og adferd. Etter psykologisk behandling vil klienten ofte ha lært nye strategier og måter å forholde seg til andre utfordringer som måtte oppstå i livet. Læringen fra behandlingen kan gjøre klienten mer robust til å løse fremtidige utfordringer og problemer etter at terapien er avsluttet.

Hvilke plager kan en psykolog hjelpe deg med

Vanlige psykologiske vansker er angst, depresjon, vansker i relasjon til andre, både privat og i jobbsammenheng. Kroppslige smerter slik som hodepine, stramme muskler og spenninger kan også ha sin årsak i psykologiske forhold. Når du oppsøker psykolog kan du forvente hjelp til å skape bedre innsikt og forståelse for dine psykologiske plager og hvordan det er mulig å jobbe for å redusere plagene og forbedre egen livssituasjon.

Offentlig autorisasjon som psykolog

Psykolog er en beskyttet tittel og krever offentlig godkjennelse fra Helsedirektoratet. Dette er en garanti og bekreftelse på at psykologer som yrkesgruppe har et høyt faglig nivå. Du kan som pasient komme direkte til psykolog uten henvisning og således få raskt tilgang til hjelp for dine psykiske plager.

Sykemelding eller hjelp til andre helsetjenester

Dersom det er ønskelig fra pasientens side kan psykolog samarbeide med for eksempel fastlege eller andre for at den enkelte skal få best mulig helsehjelp. Ved behov for sykemelding eller henvisninger til annen helsetjeneste kan psykolog inngå samarbeid med for eksempel fastlege etter samtykke fra klienten.

Psykologutdanningen

Psykologutdanningen i Norge tar seks år og er en universitetsutdannelse. De siste årene av studiet inneholder et stor andel praktisk arbeid som psykolog under veiledning av spesialistpsykologer.

Utviklet av Din Startside