MANUELLTERAPEUT

En manuellterapeut er en fysioterapeut med en 2 årig videreutdanning (mastergrad) på universitetsnivå innen muskel og skjelett plager. Dette gir en spesialist kompetanse på diagnostikk og behandling av muskel-, nerve-, ledd- og skjelett skader.Hvordan jobber en manuellterapeut

Manuellterapeuten starter med et intervju om plagene til pasienten og annen relevant info. Deretter gjøres en grundig undersøkelse for å finne årsaken til plagene. Etter undersøkelsen gir manuellterapeuten informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

Manuellterapeuten er også trent på å skille mellom mer alvorlige skader/sykdom (f.eks kreft og brudd) som må sendes videre til legen, og mindre alvorlige skader (f.eks kink i ryggen) som kan behandles av manuellterapeuten. Manuellterapeuten vurderer også hele mennesket og foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold.

Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering.

Manuellterapeuter kan også rehabilitere plager og skader. En viktig del av behandlingsopplegget er å undervise i hva du kan gjøre selv for å bli raskere bra, samt forebygge plager. Man trenger ikke henvisning fra legen for å gå til en manuellterapeut, og kan i likhet med legen henvise til andre fysioterapeuter.

Hvem behandler en manuellterapeut?

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Eksempler er:

  • - nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg.
  • - nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet.
  • - nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter slitasje eller skade.

Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Henvisning til bildediagnostikk og spesialisthelsetjeneste

Hvis det er nødvendig for utredningen kan manuellterapeuten henvise til bildediagnostikk som MR, Røntgen, CT, eller henvise videre til spesialisthelsetjenesten for videre utredning, eller operasjon.

Sykemelding

Manuellterapeuten kan sykemelde i inntil 3 måneder for muskel-, nerve-, ledd- og skjelett skader hvis det er nødvendig for raskere bedring.

Manuellterapi utdannelse

Det tar 7 år å bli manuellterapeut. Det inkluderer:

  • - 4 års utdanning i fysioterapi (3 år på høgskole+1 år turnustjeneste).
  • - 1 års praksis.
  • - 2 års masterstudium i manuellterapi ved et Universitet.

Manuellterapeuter er dermed blant de høyest utdannede på plager fra muskel- og skjelett systemet i Norge.