IDRETTSFYSIOTERAPEUT

Idrettsfysioterapeut

Hva er en idrettsfysioterapeut?

En idrettsfysioterapeut er spesialist innen idrettsmedisin og rehabilitering av skader i muskel- og skjelettapparatet. Idrettsfysioterapi omfatter kunnskap om diagnostisering, behandling og rehabilitering av skader oppstått i forbindelse med idrett eller fysisk aktivitet. En idrettsfysioterapeut har i tillegg kompetanse på opptrening og behandling etter operasjoner, brudd eller overbelastning på grunn av feil trening. Behandlingen/rehabiliteringen er spesifikt rettet mot aktiviteten eller idretten pasienten ønsker tilbake til. En idrettsfysioterapeut har også dyptgående kunnskap om hvordan skader kan forebygges, slik at du som pasient kan redusere risikoen for at en skade oppstår.

Hvilke plager kan du oppsøke idrettsfysioterapeuten med

En idrettsfysioterapeut behandler de fleste skader og smertetilstander fra muskel- og skjelettapparatet, uavhengig av hvordan disse har oppstått. Behandlingen kan bestå av både treningsveiledning, øvelsesbehandling eller manuelle behandlingsteknikker som for eksempel bløtvevsbehandling, idrettsmassasje, nålebehandling, taping, trykkbølgebehandling eller lignende.

Idrettsfysioterapi utdannelsen

En idrettsfysioterapeut har en 6-årig master utdannelse. Dette innebærer en bachelor i fysioterapi etterfulgt av 1 år turnustjeneste samt et toårig masterprogram ved Norges Idrettshøgskole.