TONE SNERTHAMMER

Fysioterapeut Tone Wigemyr

Navn: Tone Snerthammer
Yrke: Fysioterapeut
E-post: tone@tverrfaglighelse.no

Tone har jobbet ved klinikken siden 2013. Hun har en Mastergrad i Idrettsfysioterapi fra Norges Idrettshøyskole og bred erfaring innen arbeid med aktiv rehabilitering av belastnings- og akutte skader. Hun har bred kompetanse på løpsrelaterte skader og skader spesielt i knær. Hun er tilknyttet Olympiatoppen- Sør som konsulent i avdeling idrettsærnæring og restitusjon.

Tone var ferdig utdannet fysioterapeut i Bergen i 2007 og med mastergraden fra Norges idrettshøyskole i 2009. Hun har arbeidet delt mellom klinisk arbeid og arbeid innen forskning. Hun har vært tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning og har arbeidet for Professor Jorunn Sundgot Borgen. Frem til 2016 har hun satset aktivt på orientering og har en 7 plass fra VM som bestenotering.

Stamina Helse har et Arbeidsrettet rehabiliteringstiltak. Tone utfører ukentlig fysiske funksjonsvurderinger av disse deltakerne.

Tone er tilknyttet behandlernettverket til Idrettens Helsesenter, hvor alle idrettsutøvere med forsikring kan få dekket behandling og diagnostisering.

Tone Snerthammer er autorisert og godkjent som behandler for Falck Helse