FYSIOTERAPEUT

Fysioterapeut

Fysioterapi omfatter diagnostisering, behandling og aktiv rehabilitering av muskel- og leddsmerter.

Hvordan foregår en fysioterapi behandling

Fysioterapeuten har bred kompetanse innen undersøkelse og behandling av plager i muskel- og skjelettsystemet. Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering. Dette innebærer kartlegging av sykehistorien, bevegelsesanalyse, spesifikke tester/ undersøkelse og vurdering av dette i sammenheng med pasientens livssituasjon. Når en diagnose er satt, legge så premissene for forslag til videre behandling.

En fysioterapeut bruker flere ulike tilnærminger i behandlingssituasjonen og behandlingen er tilpasset pasientens spesifikke behov. Behandling kan for eksempel være bløtvevsbehandling, et individuelt tilpasset aktiv rehabiliteringsopplegg, veiledning, nålebehandling, trykkbølgebehandling og veiledning i forhold til arbeidsstillinger.

Hvilke plager kan du oppsøke fysioterapeuten med

Fysioterapeuten kan hjelpe seg med smertetilstander i muskel og skjelettsystemet. Det kan være både akutte- og belastningsrelaterte tilstander. Trenger du opptrening før og etter operasjonen er fysioterapeuten spesialist i forhold til å hjelpe deg.

Fysioterapi utdannelsen

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell. Utdannelsen tar fire år (3 år på Høyskole og 1 år i turnustjeneste). Etter dette kan man ta en toårig mastergrad. Mastergrad i Idrettsfysioterapi tas på Norges Idrettshøyskole i Oslo, mens en mastergrad i Manuellterapi tas på Universitetet i Bergen.