AKUPUNKTUR

Akupunktur

Akupunktur er en flere tusen år gammel kinesisk behandlingsform, som har vært kjent i Europa siden 1600-tallet. I kinesisk medisin ser man på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner som binder organene sammen. Hensikten med bruk av akupunktur, er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen. Akupunktur kan stimulere kroppens egne helbredelsesprosesser.Muskelknuter

Akupunktur eller IMS (intramuscular stimulation) kan være en effektiv måte å løse opp muskelknuter. Muskelknuter kjennetegnes ved at muskelen er øm og gir en utstrålende smertene. Ved hjelp av akupunktur, utlades spenningen i punktet og knuten forsvinner sammen med den utstrålende smerten. Akupunktør kan også benytte elektroakupunktur, som er svak elektrisk strøm koblet til nålene.

Smertebehandling

Det er utført flere forskningsstudier hvor akupunktur har vist positive resultater ved smertetilstander og har derfor også fått aksept innenfor den offentlige helsetjenesten. Smerteklinikker ved flere norske sykehus og institutter tilbyr i dag akupunktur som en av behandlingsmetodene. Akupunktur kan blant annet ha god effekt på kroniske smerter og slagpasienter, og viser til god effekt under graviditet og fødsel.

Andre plager

I brukerundersøkelsen fra 2006 gjort av Opinion as, fremkommer det at belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke er de vanligste plagene folk søker hjelp hos akupunktør for. Også luftveisproblemer, allergi, hodepine, stress, søvnproblemer, psykiske plager, kvinneplager og fertilitetsproblemer ble dokumentert som vanlig å oppsøke akupunktør for.